برج اسفندیاری

جزئیات پروژه
مساحت
10 طبقه 3500 متر مربع در 32 واحد
مدت اجرا
20 ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس طالب پور
نشانی

بزرگراه آفریقا(جردن) - بلوار اسفندیاری - پلاک 62
ایران