برج بیژن

جزئیات پروژه
مساحت
14 طبقه به متراژ پنج هزار متر مربع در ۵٢ واحد آپارتمان
مدت اجرا
٢۰ ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس قائم مقامی
آقای مهندس کمالی
نشانی

میدان ونک – خیابان شهید خدامی(بیژن سابق) - خیابان ژاندارمری
ایران