برج زعفرانیه

جزئیات پروژه
مساحت
13 طبقه 9000 متر مربع در 70 واحد
مدت اجرا
36 ماه
ناظر پروژه
مهندسین مشاور طرح و تعاون
آقایان مهندس مسعودی و مهندس متقی زاده
نشانی

زعفرانیه - باغستان یکم - پلاک 20
ایران