برج های خبرگزاری ایران

جزئیات پروژه
مساحت
2 برج 14 طبقه 17000 متر مربع در 88 واحد
مدت اجرا
40 ماه
ناظر پروژه
مهندسین مشاور نواندیش
نشانی

سعادت آباد - تعاونی 7 گانه
ایران