اجرای پروژه های ساختمانی توسط مجری ذیصلاح یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز ایمن و حرفه ای می باشد. طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان…
طراحی فازهای مختلف پروژه های عمرانی نیازمند برخورداری از دانش فنی و تخصصی، بررسی توجیه پذیری طرح و برنامه ریزی دقیق اجرایی می باشد. شرکت…
با توجه به افزایش روز افزون هزینه های ساخت و ساز و نوسازی و متعاقبا افزایش چشمگیر قیمت ساختمان های نوساز، مدت زمان قابل توجه برای تخریب و…
بازسازی و تغییر طرح معماری داخلی علاوه بر دانش و هنر معماری نیازمند مدیریت اصولی، هماهنگی، امکان سنجی، تحقیقات میدانی، استعلام کیفی و کمی و…
شرکت ابنیه کار آماده ارائه کلیه خدمات مبتنی بر کارت بازرگانی در خصوص واردات و صادرات کلیه محصولات و تجهیزات ساختمانی و همکاری با بخش های…