شقایق

جزئیات پروژه
مساحت
٧طبقه به متراژ ٣٦۰٢ متر مربع در ٢١واحد
مدت اجرا
١۸ ماه
ناظر پروژه
-
نشانی

سعادت آباد - بلوار ٢۴ متری
ایران