شهرک ناز

جزئیات پروژه
مساحت
2 بلوک 5 طبقه ای و تعداد ۸۰ واحد در متراژ ١۰٢۰۰ مترمربع
مدت اجرا
٢۰ ماه
ناظر پروژه
-
نشانی

شهرک ناز - میدان بیمارستان
ایران