فرهنگسرای خاوران

جزئیات پروژه
مساحت
-
مدت اجرا
12 ماه
ناظر پروژه
-
نشانی

خیابان خاوران - سه راه هاشم‌آباد
ایران