مدیریت و اجرا

اجرای پروژه های ساختمانی توسط مجری ذیصلاح یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز ایمن و حرفه ای می باشد. طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور بهبود روند مدیریت، نظارت اصولی بر ساخت و ساز، پیشگیری و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله، جلوگیری از ساخت و ساز های غیر اصولی توسط اشخاص فاقد صلاحیت و در راستای توسعه ساخت و ساز حرفه ای مطابق با ضوابط آیین نامه های مقررات ملی ساختمان، کارفرمایان محترم و دست اندرکاران ساخت و ساز ملزم به استفاده از مجریان دارای صلاحیت می باشند.

شرکت ابنیه کاربه عنوان پیمانکار و مجری ذیصلاح سازمان نظام مهندسی دارای صلاحیت انبوه سازی از انجمن انبوه سازان و با بیش از 30 سال سابقه حرفه ای آماده ارائه خدمات مشاوره، مهندسی و اجرا به کارفرمایان محترم می باشد.

درباره خدمات ما سؤالی دارید؟

1 + 8 =