برج پیرزاده

جزئیات پروژه
مساحت
10 طبقه - 2000 متر مربع در 25 واحد
مدت اجرا
15 ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس قائم مقامی
آقای مهندس کمالی
نشانی

خیابان میرداماد - خیابان اطلسی - خیابان پیرزاده
ایران