تاکستان ساوه

جزئیات پروژه
مساحت
۴ بلوک ٢۸ واحدی ۸ طبقه ای به متراژ ١٣۰۰۰ متر مربع
مدت اجرا
٢٢ ماه
ناظر پروژه
آقای مهندس پیرمرادی
نشانی

شهر اراک
ایران