پارک توسکا

جزئیات پروژه
مساحت
-
مدت اجرا
15 ماه
ناظر پروژه
-
نشانی

اتوبان امام علی(ع) - اتوبان آزادگان
ایران